3
COMPANY Company Profile
 
     
  Legal Notice - Privacy  
     
  Görüntülemekte olduğunuz web sitesi Seta İnşaat Taahhüt Ltd. Şti’ye (bundan sonra Seta olarak anılacaktır) ait olup kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Seta'nin söz konusu şartlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle işbu web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde her ziyaret edişinizde (bundan sonra ziyaretçi KULLANICI olarak anılacaktır) yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi ve yapılmış değişiklikleri dikkate almanızı rica ederiz.
KULLANICI, http://www.setainsaat.com web sitesini görüntülemekle aşağıda belirtilen hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 1 – TİCARİ HAKLAR:
Bu web sitesinde yer alan tüm ürün adları, üreticilerinin tescilli markası niteliğindedir. Bu ticari markaların veya web sitesi içeriğinde yer alan diğer yazılı ve görsel materyallerin izinsiz veya kötüye kullanımı açıkça yasak olup, bahsedilen durumlar fikri ve sınai hakların, Türk Ticaret Kanunu'nun ve izinsiz kullanımı yasaklayan sair mevzuat hükümlerinin ihlali anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde, hak sahibi firmalar ya da Seta tarafından kanuni hakların korunması adına her türlü yasal yola müracaat edilebilecektir.

MADDE 2 – SİTEDE YER ALAN BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ
Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde yer alan bilgilerin, teknoloji alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden ve üreticilerin yeni modeller üretmesi ya da eski modellerinin üretimine son vermesi gibi durumlar olabileceğinden; işbu web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ya da tamlığı konusunda Seta’nin herhangi bir taahhüdü ya da garantisi bulunmamaktadır. İşbu web sitesinin amacı, güncellendiği tarihteki mevcut gelişme ve ürünleri müşteriler ile paylaşmaktır. KULLANICI, bu web sitesinden 3. maddeye uygun olarak özel amaçları için kullandığı bilgiler nedeni ile uğradığı/uğrayabileceği zararlar için Seta'dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

MADDE 3 – SİTEDE YER ALAN BİLGİLERİN KULLANILMASI
Görüntülemekte olduğunuz web sitesinde bulunan hiçbir bilgi, Seta'den önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir.

MADDE 4 – SORUMLULUKLARIN SINIRI
Yukarıda belirtilen sorumsuzluk hallerinin yanı sıra Seta, web sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir. KULLANICI' nın, bu nedenle uğramış olduğu/olacağı zararlara ilişkin olarak Seta'den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmadığı gibi Seta açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Seta tarafından, KULLANICI tarafından görüntülenen http://www.setainsaat.com web sitesinde yer alan bilgilere ilişkin olarak açıkça ya da zımnen yasal olarak sorumluğunu doğuracak mahiyette herhangi bir garanti verilmemektedir. 

MADDE 5 – LİNKLER
Seta tarafından http://www.setainsaat.com web sitesi üzerinden başka web sitelerine, kişisel sayfalara linkler verilmiş olabilir. Ancak, bu durum kesinlikle sitede linkleri verilen web sitelerindeki veya kişisel sayfalardaki görüş ve önerilerin Seta tarafından da kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde Seta, linklerini vermiş olduğu web sitelerinde veya kişisel sitelerde yer alan bilgilerin KULLANICI tarafından ön izin alınmaksızın kullanılma hakkına sahip olunduğu yönünde bir taahhütte de bulunmamakta olup kullanılmadan önce ilgili web sitesinin sahibi gerçek veya tüzel kişiden izin alınması gerekmektedir.

Seta tarafından  http://www.setainsaat.com web sitesinde yer alan linklerle mutlaka ilgili sitelere ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı vb. her ne nam altında olursa olsun Seta'nin sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Söz konusu linkler, Seta tarafından KULANICI'ya kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Seta'nın; KULLANICI tarafından bu şekilde erişim sağlanan site içerikleri nedeni ile KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayacağı gerek maddi gerekse manevi zararlar nedeni ile herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bu linkler vasıtası ile ulaşılan sitelere ilişkin tüm riskler KULLANICI'ya aittir.

MADDE 6 – İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Site içeriği hakkında herhangi bir öneride bulunmak vb. herhangi bir konudaki görüş ve önerilerinizi Seta ile paylaşmak için KULLANICI tarafından info@setainsaat.com adresine e-mail gönderilebilir. Ancak, bu durum KULLANICI tarafından gönderilen e-maile Seta tarafından mutlaka cevap verileceği şeklinde yorumlanamayacaktır. Ayrıca, KULLANICI tarafından yapılan önerilerin veya KULLANICI'nın kişisel bilgilerinin 3. şahısların eline herhangi bir şekilde geçmesi halinde Seta'ye her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek, KULLANICI tarafından uğradığı veya uğrayacağı zararlar için gerek maddi gerekse manevi herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

KULLANICI,http://www.setainsaat.com web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun yada olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

 
   
HOME   COMPANY   PROJECTS   FACTORY   CAREER   CONTACT
info@setainsaat.com